Module Voortgang
0% Voltooid
  1. In de Forming fase moet je in het begin aandacht geven aan kennisdeling en elkaar persoonlijk leren kennen. Start van teambuilding. Ken je van iedereen zijn kwaliteiten qua content, ken je van iedereen zijn persoonlijke situatie thuis (partner, kinderen?). Weet je bijvoorbeeld wat iemand bezig houdt, hoe hij/zij in het werk staat, wat de motivatie / drijfveren van je collega’s zijn?

  2. In de Storming fase is het belangrijk dat mensen zich kunnen en durven uitspreken waar hun ongenoegen en/of frictie ligt. Waar er een verschil van inzicht bestaat. Hoe kijken we tegen elkaar aan. Hebben we begrip voor elkaar, staan we de verschillen van elkaar toe?

  3. In de Norming fase ga je werkafspraken vastleggen. Maar ook de identiteit van het team definiëren. Wie willen we zijn, waar willen we voor gaan. Wie is waar sterk in, waar liggen ieders kwaliteiten en hoe willen we met elkaar omgaan. Er is acceptatie van de gemaakte afspraken en iedereen reageert positief op elkaar.

  4. In de Perfoming fase heeft iedereen een plaats binnen het team en voert zijn/haar taken met een grote vaardigheid en inzet uit. Het team spreekt elkaar aan op mogelijke verbeteringen. Er heerst een geweldig teamsfeer, waar de leden zich ondergeschikt maken aan het team en de prestaties en zich verantwoordelijk opstellen. Persoonlijke groei.