Competenties ontwikkelen

COMPETENTIES ONTWIKKELEN

We hebben de competenties onderverdeeld in 7 overzichtelijke clusters. Kies bij een cluster de competentie waarmee je wilt beginnen. Klik op de competentie om er een beschrijving van te zien.

1

Beïnvloedend Vermogen

Competenties die te maken hebben met de mate waarin je in staat bent anderen te overtuigen, beïnvloeden en te leiden.

Competenties:

Coachen van Medewerkers

Onderhandelingsvaardigheid

Overtuigingskracht

Sturing geven aan Groepen

Sturing geven aan Individuen

2

Competenties die te maken hebben met het in staat zijn om denkbeelden, ideeën of concepten te formuleren op basis van complexe informatie en het opbouwen van denkkaders of modellen.

Competenties:

Creativiteit

Leervermogen

Oordeelsvorming

Probleemanalyse

Probleemoplossend Vermogen

Strategie en Visie

3

Competenties die te maken hebben met het structureren en ordenen van werk van jezelf en anderen en daar controle over te houden.

Competenties:

Communicatief Vermogen

Delegeren

Gespreksvaardigheid

Luistervaardigheid

Plannen en Organiseren

Presentatie Vaardigheid

Schrijfvaardigheid

Voortgangscontrole

4

Organisatiegerichtheid

Competenties die te maken hebben met de mate waarin je gericht bent op de organisatie en de onderdelen daarvan.

Competenties:

Klantoriëntatie

Kwaliteitsgerichtheid

Ondernemerschap

Organisatie Sensitiviteit

5

Persoonlijke Gerichtheid

Competenties die te maken hebben met jouw persoonlijkheid en in hoeverre deze bijdraagt aan het effectief functioneren.

Competenties:

Ambitie 

Besluitvaardigheid

Doorzettingsvermogen

Flexibiliteit

Initiatief

Inzet

Leerbereidheid

Nauwkeurigheid

Resultaatgerichtheid

Stressbestendigheid

Zelfstandigheid

6

Relationeel Vermogen

Competenties die te maken hebben met de mate waarin je in staat bent om effectief relaties met anderen aan te gaan en deze relaties te onderhouden.

Competenties:

Assertiviteit 

Optreden 

Relatiebeheer 

Samenwerken

Sensitiviteit 

Sociabiliteit 

Competenties:

Analytisch Vermogen

Communicatie

Creativiteit

Doorzettingsvermogen

Energie

Initiatief

Inlevingsvermogen

Klantoriëntatie

Kwaliteitsgerichtheid

Lef en Durf

Leervermogen

Netwerken

Ondernemerschap

Organisatie Sensitiviteit

Overtuigingskracht

Resultaatgerichtheid

Samenwerken

Stressbestendigheid

Tact Tonen