december 20

Uitslag lerend vermogen scan – Organisatie

0  comments

1. Cultuur van openheid en transparantie

De mate waarin je je vrij voelt om je open en kwetsbaar te tonen.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Binnen onze organisatie word ik actief betrokken bij de bedrijfsdoelen. 0 0 0 0 0
2. Ik ervaar binnen onze hele organisatie een laagdrempelige communicatie. 0 0 0 0 0
3. Ik ervaar binnen onze hele organisatie een gedeelde visie. 0 0 0 0 0
4. Bij veranderingen in onze organisatie word ik meegenomen in het hoe en waarom van de verandering. 0 0 0 0 0
5. Ik ervaar een cultuur waarin iedereen zich vrij voelt zijn ideeën te delen, op alle lagen in onze organisatie. 0 0 0 0 0
6. Als medewerker heb ik zicht op de prestaties van onze organisatie. 0 0 0 0 0

2. Lange termijn visie op leren

De mate waarin de organisatie leren ziet als strategisch instrument om te kunnen blijven ontwikkelen en inspelen op veranderingen.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Ik merk dat leren en ontwikkeling belangrijke kernwaarden zijn binnen onze organisatie. 0 0 0 0 0
2. Ik ervaar dat leren en ontwikkelen zijn ingebed in de strategische koers om als organisatie optimaal te presteren. 0 0 0 0 0
3. Opleidingen worden ingezet om in te kunnen spelen op veranderingen. 0 0 0 0 0
4. De opleidingsmogelijkheden zijn duurzaam en gericht op lange termijn doelen. 0 0 0 0 0
5. Dankzij de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden is er binnen onze organisatie een aantrekkelijk carrièreperspectief. 0 0 0 0 0

3. Ondersteunende technologie

De mate waarin technologie informeel en formeel leren faciliteert, uitdagend en inspirerend maakt.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Binnen het IT-systeem van onze organisatie is benodigde informatie vrij toegankelijk voor mij, zodat ik zelfstandig kan handelen. 0 0 0 0 0
2. Er is binnen onze organisatie technologie beschikbaar om mijn leren te ondersteunen, zoals digitale leermodules. 0 0 0 0 0
3. Er is binnen onze organisatie technologie beschikbaar om mijn werk te ondersteunen, zoals digitale instructies. 0 0 0 0 0
4. Binnen de organisatie mag ik meedenken aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën. 0 0 0 0 0

4. Leercultuur

De mate waarin leren en presteren zichtbaar in het DNA van de organisatie zitten.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Ik vind dat we een innovatieve organisatie zijn. 0 0 0 0 0
2. Binnen onze organisatie ervaar ik dat we voortdurend zoeken naar nieuwe manieren om het werk succesvoller aan te pakken. 0 0 0 0 0
3. Binnen onze organisatie ervaar ik reflectie en evaluatie van het werk als een vanzelfsprekendheid. 0 0 0 0 0
4. Ik zie dat fouten constructief worden besproken binnen onze organisatie. 0 0 0 0 0
5. Ik ervaar een vanzelfsprekende feedbackcultuur binnen onze organisatie. 0 0 0 0 0
6. Ik zie dat klantfeedback wordt ingezet om van te leren binnen onze organisatie. 0 0 0 0 0
7. Ik ervaar volop ruimte om binnen onze organisatie te experimenteren om het werk anders en succesvoller aan te pakken. 0 0 0 0 0
8. Ik zie dat de onze organisatie interne job rotatie stimuleert. 0 0 0 0 0

5. Opleiding en ontwikkeling

De mate waarin opleiding en ontwikkeling worden gefaciliteerd en gemonitord.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Onze organisatie biedt mij diverse opleidingsmogelijkheden, zowel online als face to face. 0 0 0 0 0
2. Onze organisatie daagt mij uit om aan mijn professionele ontwikkeling te werken. 0 0 0 0 0
3. Onze organisatie laat me mijn eigen leertraject vormgeven. 0 0 0 0 0
4. Onze organisatie monitort en waarborgt mijn ontwikkeling in een ontwikkelingsplan. 0 0 0 0 0
5. Ik zie dat binnen onze organisatie kennisdelingen worden georganiseerd, zoals peerreviews, workshops, intervisie. 0 0 0 0 0

Tags


You may also like

Uitslag lerend vermogen scan – Organisatie

Uitslag lerend vermogen scan – Organisatie
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350