Over

de BLENDED learning EN ADVIES ORGANISATIE

ORGANISATIE

We zijn een blended learning en advies organisatie. We brengen mensen in beweging, creëren ruimte en inspireren. Dat geeft energie.

Energie voor een transitie, verandering of reorganisatie die nodig is om te blijven groeien. Als bedrijf en als mens. We helpen beide door het bedrijf in de goede richting te zetten en de mensen structureel te ontwikkelen en begeleiden.

onze visie

Dagelijks zien we de behoefte van bedrijven aan praktisch advies en tools, waardoor zij ook echt die veranderingen (transities) doormaken die noodzakelijk zijn voor het realiseren van hun strategische doelstellingen.

We zien dat organisaties / mensen lastig kunnen omgaan met veranderingen. We voegen voor onze klanten waarde toe aan onze dienstverlening door de kritische succesfactoren van verandering voor mens en organisatie met hen te delen.

toegevoegde waarde

Onze kracht ligt in het vrijmaken van veranderenergie bij mensen langs een verandervisie.

Vanuit de organisatie cascade inspireren en helpen wij hen met nieuwe inzichten, kennis, blended training, zelfinzicht, personal coaching, praktische interventies en tooling. Vanuit kracht de verandering maken die leidt tot de realisatie van de strategische organisatiedoelen.

De Transitie Kamer werkt pragmatisch, is confronterend, helpend en inspireert vanuit een sterk kennis- en ervaringsfundament.

beter worden op een leuke en effectieve manier

leer het

Om iets te kunnen moet je het vaak eerst kennen.  Jouw persoonlijke leerreis begint online.

oefen het

Oefen de kennis die je hebt opgedaan in een  omgeving waar je volop fouten mag maken.

doe het

Breng je vaardigheden in de praktijk, test hoe je het hebt gedaan en verbeter als dat nodig is.

Training

Training staat in het teken van kennisoverdracht en het gebruik van diverse werkvormen om vaardig te worden. Zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

coaching

Persoonlijk groeien en de natuurlijke kwaliteiten, talenten en vaardigheden ontwikkelen. Ook het wegnemen van blokkades in de vorm van belemmerende overtuigingen en emoties.

workshops

Inspirerende sessies rond actuele thema's. Inzichten verzamelen en ervaringen delen Nieuwe kennis is vaak de "mogelijk maker" van verandering en ontwikkeling.


consultative coaching

Advisering op basis van ervaring over strategie, organisatie-inrichting en ontwikkelprogramma's voor medewerkers. Sparren met elkaar over de toekomst, groei en aanpak.


print

PRINT staat voor "Praktijk Interventies". Daar helpen waar het nodig is. Samen in het moment staan en daar de verbeteringen op gang helpen. Op alle niveaus binnen de organisatie.

de broekzak coach

De Broekzak Coach zijn de online trainingen. Gebruik het om jezelf te trainen of je voor te bereiden op een bijeenkomst. Altijd alles bij je in je broekzak!

inzicht en overzicht bij blended learning

profielpagina

Op je persoonlijke profielpagina staan je gegevens, de trainingen waar je voor bent ingeschreven en de resultaten die je hebt gehaald.

dashboard

Als leidinggevende beschik je over een dashboard waarmee je de voortgang van jouw teamleden kunt volgen.  Stimuleer en motiveer.

plug in

Koppel de trainingen aan eigen systemen, bijvoorbeeld binnen HR. Gebruik de interne persoonlijke ontwikkelingsplannen voor leerreizen op maat.

ontwikkel​d door specialisten

Alle trainingen en opleidingsprogramma's zijn vormgegeven en worden behandeld door specialisten op dat gebied. Je bent dan ook verzekerd van de hoogste kwaliteit. Daarbij is niet alleen aandacht geschonken aan de inhoud, maar ook aan hoe je specifieke onderwerpen op de beste en snelste manier leert. 

Afhankelijk van het onderwerp wordt dan ook gebruik gemaakt van diverse leervormen, zoals:

 • Video's
 • Podcasts
 • Teksten
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Toetsen
 • En meer...

maatwerk? natuurlijk!

white label

De leeromgeving kan worden aangepast aan de eigen huisstijl voor een optimale herkenning bij medewerkers.

scorm | tin can

Gebruik de programma's die binnen de organisatie worden gebruikt om extra onderdelen toe te voegen aan trainingen.

blended

Combineer de online trainingen met coaching of klassikale bijeenkomsten om vaardigheden in te trainen.

samenwerken met ons?

Aard van de Samenwerking

 • Wij werken in vrijwel alle gevallen een langere tijd samen, zodat we werkelijk in staat zijn met elkaar die veranderingen door te maken, die de uitgangspunten vormen van onze samenwerking: jullie doelstellingen. Daarom werken wij bij voorkeur met jaarafspraken.
 • Incrementeel en consistent.
 • Zie ons meer als partner/collega, die inzetbaar is op meerdere terreinen.

Inzet van Capaciteit

 • Er wordt altijd een initiële capaciteitsafspraak over de inzet van De Transitie Kamer gemaakt, uiteraard afhankelijk en in het belang van de opdracht. 
 • De Transitie Kamer kan worden ingezet voor groepstraining, organiseren en uitvoeren van workshops, teamcoaching, coaching “on the job”, ontwikkelen en uitwerken van programma’s, advieswerkzaamheden, voorzitten van vergaderingen, begeleiden van strategie sessies, e.d.

Evaluatie en Voortgang

 • Per kwartaal worden de samenwerking en inspanningen door partijen geëvalueerd en zo nodig heroverwogen en aangepast naar de actuele situatie. Daarbij gelden de initiële afspraken als minimum. Helder toch?