Over

de BLENDED learning EN ADVIES ORGANISATIE

de transitie kamer

ORGANISATIE

De Transitie Kamer is een blended learning en advies organisatie. We brengen mensen in beweging, creëren ruimte en inspireren. Dat geeft energie.

Energie voor een transitie, verandering of reorganisatie die nodig is om te blijven groeien. Als bedrijf en als mens. We helpen beide door het bedrijf in de goede richting te zetten en de mensen structureel te ontwikkelen en begeleiden.

onze visie

Dagelijks zien we de behoefte van bedrijven aan praktisch advies en tools, waardoor zij ook echt die veranderingen (transities) doormaken die noodzakelijk zijn voor het realiseren van hun strategische doelstellingen.

We zien dat organisaties / mensen lastig kunnen omgaan met veranderingen. We voegen voor onze klanten waarde toe aan onze dienstverlening door de kritische succesfactoren van verandering voor mens en organisatie met hen te delen.

toegevoegde waarde

Onze kracht ligt in het vrijmaken van veranderenergie bij mensen langs een verandervisie.

Vanuit de organisatie cascade inspireren en helpen wij hen met nieuwe inzichten, kennis, blended training, zelfinzicht, personal coaching, praktische interventies en tooling. Vanuit kracht de verandering maken die leidt tot de realisatie van de strategische organisatiedoelen.

De Transitie Kamer werkt pragmatisch, is confronterend, helpend en inspireert vanuit een sterk kennis- en ervaringsfundament.

tools voor verandering en verbetering

Training

Training staat in het teken van kennisoverdracht en het gebruik van diverse werkvormen om vaardig te worden. Zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

coaching

Persoonlijk groeien en de natuurlijke kwaliteiten, talenten en vaardigheden ontwikkelen. Ook het wegnemen van blokkades in de vorm van belemmerende overtuigingen en emoties.

workshops

Inspirerende sessies rond actuele thema's. Inzichten verzamelen en ervaringen delen Nieuwe kennis is vaak de "mogelijk maker" van verandering en ontwikkeling.


consultative coaching

Advisering op basis van ervaring over strategie, organisatie-inrichting en ontwikkelprogramma's voor medewerkers. Sparren met elkaar over de toekomst, groei en aanpak.


print

PRINT staat voor "Praktijk Interventies". Daar helpen waar het nodig is. Samen in het moment staan en daar de verbeteringen op gang helpen. Op alle niveaus binnen de organisatie.

online trainingen

Online trainingen. Gebruik het om jezelf te trainen of je voor te bereiden op een bijeenkomst. Ook mobiel te gebruiken dus altijd alles bij je in je broekzak!

samenwerken met ons?

Aard van de Samenwerking

  • Wij werken in vrijwel alle gevallen een langere tijd samen, zodat we werkelijk in staat zijn met elkaar die veranderingen door te maken, die de uitgangspunten vormen van onze samenwerking: jullie doelstellingen. Daarom werken wij bij voorkeur met jaarafspraken.
  • Incrementeel en consistent.
  • Zie ons meer als partner/collega, die inzetbaar is op meerdere terreinen.

Inzet van Capaciteit

  • Er wordt altijd een initiële capaciteitsafspraak over de inzet van De Transitie Kamer gemaakt, uiteraard afhankelijk en in het belang van de opdracht. 
  • De Transitie Kamer kan worden ingezet voor groepstraining, organiseren en uitvoeren van workshops, teamcoaching, coaching “on the job”, ontwikkelen en uitwerken van programma’s, advieswerkzaamheden, voorzitten van vergaderingen, begeleiden van strategie sessies, e.d.. .

Evaluatie en Voortgang

  • Per kwartaal worden de samenwerking en inspanningen door partijen geëvalueerd en zo nodig heroverwogen en aangepast naar de actuele situatie. Daarbij gelden de initiële afspraken als minimum. Helder toch?