Persoonlijk Ontwikkelings- en Actie Plan 

Uitleg:

Klik op + Nieuwe maken om een nieuw leerdoel aan te maken. Er verschijnt dan een pop-up. Bij de velden vul je daar het volgende in:

  • Leerdoel: vul in wat je wilt ontwikkelen (1 doel per keer)
  • Activiteiten: vul in hoe je het aanpakt
  • Planning: vul in wanneer je wat gaat doen
  • Wie is mijn coach?: vul in van wie je hulp krijgt
  • Hulpmiddelen: vul in welke hulpmiddelen jouw ontwikkeling versnellen
  • Resultaat: vul in wanneer je wat bereikt hebt
  • Borging: vul in hoe je jouw nieuwe gedrag verankert