Test: het lerend vermogen van de organisatie

test het lerend vermogen van de organisatie

ontdek Hoe leerbaar en futureproof de organisatie echt is

Het concept van de lerende organisatie blijkt een aantrekkelijk idee voor elke organisatie. Het continu weten aan te passen en in te spelen op veranderende marktomstandigheden, is het recept voor overleven en continuïteit. Het blijkt echter vaak lastig om dit tamelijk abstracte idee in de praktijk ‘handen en voeten’ te geven.

Aan de hand van het TNO rapport “Lerende en innovatieve organisaties” (november 2019), heeft De Transitie Kamer in samenwerking met een aantal Masters of Education, het framework en de conclusies van dit rapport vertaald naar een praktische scan. Deze biedt een integraal inzicht waar(in) organisaties zich kunnen ontwikkelen om meer leerbaar en futureproof te worden.

de lerend-vermogen scan

Wat wordt er precies onderzocht met de lerend-vermogen scan?

De lerend-vermogen scan bestaat uit 5 bouwstenen: Medewerker, Functie en TakenLeiderschap en Team, Organisatie en Omgeving. Binnen elke bouwsteen zijn er dimensies en onderdelen. Deze worden door middel van online tests getoetst.

Zo heeft bijvoorbeeld de bouwsteen Medewerker de dimensie "Denkkracht", die onder andere de onderdelen "Probleemoplossend vermogen" en "Reflectie" bevat. Naast een globaal overzicht kan er daardoor ook inzicht worden gegeven in meer dan 80 onderdelen die van invloed zijn op de leerbaarheid en toekomstbestendigheid van de organisatie.

Medewerker

medewerker

Dimensies die getest worden:

 • Denkkracht
 • Veranderkracht
 • Engagement
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Interpersoonlijk meesterschap
Functie en taken

functie en taken

Dimensies die getest worden:

 • Uitdaging
 • Autonomie en regelvrijheid
 • Werkdruk
Leiderschap en team

Leiderschap en team

Dimensies die getest worden:

 • Veiligheid en vertrouwen
 • Teamwork
 • Adaptief vermogen en flexibiliteit
 • Duurzaam leiderschap
Organisatie

organisatie

Dimensies die getest worden:

 • Cultuur van openheid en transparantie
 • Lange termijnvisie op leren
 • Ondersteunende technologie
 • Leercultuur
 • Opleiding en ontwikkeling
Omgeving

omgeving

Dimensies die getest worden:

 • Interactie
 • Externe focus
 • Arbeidsmobiliteit

vragen of nieuwsgierig?

Laat je nummer achter en we nemen bij de eerstvolgende gelegenheid telefonisch contact op.

welke inzichten

leveren de scan?

Met de scans willen we een aantal inzichten geven die organisaties kunnen helpen zich verder te ontwikkelen als lerende organisatie. Inzichten zoals:

 • Wat is het lerend vermogen van de organisatie, integraal bezien vanuit de 5 bouwstenen?
 • Stimuleert en faciliteert de organisatie leren vanuit een strategisch perspectief?
 • Is er een fit tussen het lerend vermogen van de organisatie en haar medewerkers?
 • Wordt het menselijk potentieel benut?
 • Op welke onderdelen kan de organisatie zich ontwikkelen om meer lerend te worden?
 • Hoe lerend beoordelen medewerkers zichzelf?

hoe wordt de test uitgevoerd?

1

Voorbereiding

 • Doel van het onderzoek bepalen;
 • Doelgroep en grootte van de steekproef bepalen;
 • Communicatieplan opzetten.

2

(Interne) communicatie

 • Betrekken van deelnemers, verkrijgen van commitment;
 • Gegevens verzamelen en inlog gegevens verstrekken;
 • Instructies en verwachtingen communiceren.

3

Uitvoering scan

 • De scan is opgebouwd uit diverse digitale testen die online worden gemaakt;
 • Face-to-face diepte interviews met een gedefinieerd aantal deelnemers;
 • Respons- en voortgangs-administratie. 

4

Verwerking resultaten

 • Controle ingeleverde testresultaten;
 • Consolideren van de resultaten;
 • Rapportage uitwerken.

5

Presenteren van resultaten

 • Delen van inzichten;
 • Conclusies en aanbevelingen;
 • Evaluatie & Learnings.

6

Opvolging

Afhankelijk van de resultaten bespreken we samen welke vervolgacties uitgezet kunnen worden om een leerbare en futureproof organisatie te worden.