ADKAR inventarisatie

Awareness

Desire

Knowledge

Ability

Reinforcement

Het ADKAR inventarisatie formulier

ADKAR inventarisatie
 • Inleiding
 • Awareness
 • Desire
 • Knowledge
 • Ability
  • Reinforcement

  Inleiding

  Met het ADKAR model kun je een veranderproces van een individu beschrijven en helder maken. Het model kent 5 bouwstenen, ook wel fasen genoemd, die individuen doorlopen in hun eigen veranderproces.

  Organisaties veranderen niet; de mensen wel. Daarom is het van belang om te begrijpen hoe het individuele veranderproces werkt.

  Geef bij elke stelling aan of je het er sterk mee oneens, oneens, niet oneens / niet eens, eens of sterk mee eens bent. Op basis daarvan wordt voor elke fase een score berekend.