ADKAR inventarisatie

Awareness

Desire

Knowledge

Ability

Reinforcement

Het ADKAR inventarisatie formulier

ADKAR inventarisatie
  • Inleiding
  • Awareness
  • Desire
  • Knowledge
  • Ability
  • Reinforcement

Inleiding

Met het ADKAR model kun je een veranderproces van een individu beschrijven en helder maken. Het model kent 5 bouwstenen, ook wel fasen genoemd, die individuen doorlopen in hun eigen veranderproces.

Organisaties veranderen niet; de mensen wel. Daarom is het van belang om te begrijpen hoe het individuele veranderproces werkt.

Geef bij elke stelling aan of je het er sterk mee oneens, oneens, niet oneens / niet eens, eens of sterk mee eens bent. Op basis daarvan wordt voor elke fase een score berekend.