Uitslag ADKAR inventarisatie

Awareness

Desire

Knowledge

Ability

Reinforcement

Uitslag ADKAR inventarisatie: [usermeta field="first_name"] [usermeta field="last_name"]

Bij het invullen van de vragenlijst zijn er aan alle antwoorden die je hebt gegeven 1 tot 5 punten toegekend. Op basis daarvan is de uitslag per fase van het ADKAR model berekend. Hieronder zie je jouw uitslag staan.

De fasen van het ADKAR-model moeten in de volgorde  D  K  A  R worden aangepakt. Begin met de eerste fase die je tegenkomt met een score van 3 of lager

Geen uitslagen gevonden.

Jouw omschrijving van de verandering en de zaken die veranderen:

There are no views with that ID

Jouw vragen en opmerkingen bij:

  • awareness

  • desire

  • knowledge

  • ability

  • reinforcement

There are no views with that ID

Toepassing van de resultaten van de ADKAR inventarisatie

Zoals eerder gezegd, moeten de resultaten van het individuele veranderingsproces achtereenvolgens worden gerealiseerd. Bij het beïnvloeden van verandering bij iemand, moeten de fasen van het ADKAR-model in volgorde worden aangepakt. De eerste fase met een score van 3 of lager moet het eerst worden aangepakt.

Als bewustzijn (awareness) werd geïdentificeerd als het eerste laag scorende gebied, dan is dit waar je moet beginnen. Werken aan verlangen, kennis of het ontwikkelen van vaardigheden als het bewustzijn niet stevig op zijn plaats is, zal de verandering niet tot stand brengen.


Uit te voeren stappen

Als awareness nodig is:
Bespreek en verken de redenen en voordelen voor deze verandering, zowel op organisatieniveau als op individueel niveau.

Als er meer desire nodig is:
Om deze persoon vooruit te helpen, moet u zijn inherente wil om te veranderen aanpakken (die kan voortkomen uit negatieve of positieve gevolgen). De motiverende factoren moeten groot genoeg zijn om de persoonlijke drempel van de persoon om zich tegen de verandering te verzetten te overwinnen.

Als meer knowledge nodig is:
Blijf niet stilstaan bij redenen voor verandering en motiverende factoren, want dat kan ontmoedigend werken voor iemand die zich al in deze fase bevindt. Wat nodig is, is onderwijs en opleiding voor de vaardigheden en gedragingen die nodig zijn om vooruit te komen.

Als meer ability nodig is:
Er zijn ten minste twee stappen nodig. Ten eerste is er tijd nodig om nieuwe vaardigheden en gedragingen te ontwikkelen. Ten tweede is voortdurende coaching en ondersteuning nodig - een eenmalige training of een onderwijsprogramma is misschien niet voldoende. Overweeg interventie van buitenaf, voortdurende ondersteuning en mentorschap.

Als meer reinforcement nodig is:
Onderzoek of de noodzakelijke elementen aanwezig zijn om de persoon ervan te weerhouden terug te vallen in oud gedrag. Pak de stimulansen of gevolgen aan voor het niet blijven handelen op de nieuwe manier.

De ADKAR fasen bij de stappen in een verandering