startpagina

scan het lerend vermogen van de organisatie

Het lerend vermogen van de organisatie

Beste [usermeta field="first_name"],

Welkom! We vragen je om vooraf de uitleg en instructie van deze scan aandachtig door te lezen.

UITLEG
Deze scan is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het lerend vermogen van je organisatie. En welke factoren kunnen bijdragen aan het vergroten van het lerend vermogen. We zijn met deze scan op zoek naar 2 zaken:

  1. Hoe beoordeel je jezelf als het gaat om leren, ontwikkelen en veranderen? En biedt je functie voldoende uitdaging en vrijheden om jezelf verder te ontwikkelen?
  2. Hoe beoordeel jij jouw leercontext? In welke mate draagt jouw team / organisatie bij aan jouw ontwikkeling?

De scan bestaat dan ook uit 2 delen:

Deel 1:
In dit deel beoordeel jij als medewerker (1) van de organisatie, jezelf op belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen (leer)ontwikkeling. Daarnaast beoordeel je een aantal randvoorwaarden binnen je functie & taken (2), die mede bepalend zijn voor je ontwikkeling.

Deel 2:
In dit deel beoordeel je jouw leercontext. Ondersteunt en faciliteert deze context jou om je te ontwikkelen in lijn met de strategie en de verwachtingen vanuit de organisatie? Hoe beoordeel je de stimulerende factoren vanuit je direct leidinggevende en het team (3), waar je deel van uitmaakt? Geeft de organisatie (4) voldoende richting en ruimte voor ontwikkeling? En hoe reageert de organisatie op veranderingen vanuit de omgeving (5) om relevant en winstgevend te zijn naar de toekomst?

INSTRUCTIE
Hieronder tref je het conceptuele raamwerk van de lerende organisatie met de 5 onderdelen. In dit specifieke geval zijn we vooral ge├»nteresseerd in hoe je zelf staat ten opzichte van leren en ontwikkelen en hoe je hieraan vormgeeft in de praktijk. Daarom vragen we je alleen deel 1 van de scan in te vullen ("Medewerker" en "Functie en taken").

Zodra je deel 1 hebt ingevuld volgt direct een uitslag. Het betreft hier een zelfbeoordeling / zelfinschatting. Het is aan te raden om de uitkomsten met anderen te bespreken, om op die manier het zelfbeeld te complementeren. Veel plezier met invullen en let op: er is geen goed of fout.

Het invullen van deel 1 duurt ongeveer 15 - 20 min.

Klik hieronder op de medewerker-knop om de scan te starten: