Scan het lerend vermogen van de organisatie

SCAN HET LEREND VERMOGEN VAN DE ORGANISATIE

Scan het lerend vermogen van de organisatie

Hieronder zie je de 5 blokken met de scans staan. Begin met het blok Medewerker.

Je hoeft de hele scan niet in één keer te doen. Wil je stoppen en later verdergaan? Klik dan op de knop "Concept opslaan". Je resultaten worden dan opgeslagen en je kunt op een later tijdstip verdergaan.

Veel succes !

  • Medewerker

  • Functie & taken

  • Leiderschap & team

  • Organisatie

  • Omgeving

Medewerker

In dit onderdeel van de scan kijken we naar de volgende kwaliteiten van medewerkers:

  1. Denkkracht
  2. Veranderkracht
  3. Engagement
  4. Persoonlijke effectiviteit
  5. Interpersoonlijk meesterschap 
Log eerst in om dit te bekijken