Uitslag Belbin – La Casserole – Teamtotaal

Uitslag Belbin Teamrol Zelfonderzoek

La Casserole - Teamtotaal

Uitslag Belbin Teamrol Zelfonderzoek - La Casserole - Teamtotaal

In de tabel hieronder zie je hoeveel punten het team gemiddeld heeft gescoord op elke teamrol. 

Schaal: -18 t/m 18. De cijfers zijn afgerond.

Voorzitter

Vormer

Plant

Monitor

Bedrijfsman

Bron onderzoeker

Groepswerker

Zorgdrager

Specialist

4.8

4.5

2.0

4.4

6.2

3.6

4.9

7.3

5.9

De primaire-, secundaire-, geen talent- en geblokkeerde rollen

Hieronder zie je de rollen verdeeld over primaire rollen, secundaire rollen, geen talent rollen en geblokkeerde rollen. Een primaire rol is de kenmerkende manier waarop een team zich gedraagt als het als een eenheid zou werken, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat. Een secundaire rol is een rol die, indien noodzakelijk, ontwikkeld kan worden. Een geen talent rol is lastig(er) ontwikkelbaar en een geblokkeerde rol is vrijwel niet te ontwikkelen.

  

Primaire Rol(len)

(9 of meer punten)

Secundaire Rol(len)

(4 tot en met 8 punten)

Geen Talent Rol(len)

(0 tot en met 3 punten)

Geblokkeerde Rol(len)

(Minder dan 0 punten)

Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter
Vormer Vormer Vormer Vormer
Plant Plant Plant Plant
Monitor Monitor Monitor Monitor
Bedrijfsman Bedrijfsman Bedrijfsman Bedrijfsman
Brononderzoeker Brononderzoeker Brononderzoeker Brononderzoeker
Groepswerker Groepswerker Groepswerker Groepswerker
Zorgdrager Zorgdrager Zorgdrager Zorgdrager
Specialist Specialist Specialist Specialist

Kernkwaliteiten (gedrag): de combinatie van rollen

Voorzitter 4.8 + Vormer 4.5 = Sturen, leiden, willen 9.3
Plant 2.0 + Monitor 4.4 = Denken, denkkracht 7.9
Bedrijfsman 6.2 + Brononderzoeker 3.6 = Doen, daadkracht 9.8
Groepswerker 4.9 + Zorgdrager 7.3 = Voelen, gevoelskracht 12.2
Voorzitter 4.8 + Groepswerker 4.9 = Mensgericht 9.7
Vormer 4.5 + Bedrijfsman 6.2 = Taakgericht 10.7
Plant 2.0 + Brononderzoeker 3.6 = Creatief 8.2
Monitor 4.4 + Zorgdrager 7.3 = Controle 13.2
Bedrijfsman 6.2 + Groepswerker 4.9 = Betrokkenheid 11.0
Brononderzoeker 3.6 + Groepswerker 4.9 = Sociaal 8.5

Gericht op zelf versus gericht op collectief en samenwerking

Gericht op zichzelf

Vormer + Plant + Bedrijfsman + Zorgdrager + Specialist = Totaal
4.5 + 2.0 + 6.2 + 7.3 + 5.9 = 25.8

Gericht op het collectief en de samenwerking

Voorzitter + Monitor + Brononderzoeker + Groepswerker = Totaal
4.8 + 4.4 + 3.6 + 4.9 = 17.7

Uitleg van de teamrollen

Lees hieronder de uitleg van elke teamrol en kijk of je het team als totaal herkent in de teamrol(len) waar het hoogst op gescoord is.

 • VZ

 • VR

 • PL

 • MO

 • BM

 • BO

 • GW

 • ZD

 • SP

De Voorzitter | Coördinator (VZ)

Kenmerken

De Voorzitter (VZ) is constant op zoek naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is de natuurlijke coördinator die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en ten slotte samenvat wat iedereen wil. Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant. De VZ is rustig, extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast. Hij beschikt doorgaans niet over opvallende, intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is veeleer dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.

Kernkwaliteiten

De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de procedure en gericht op de besluitvorming als hij is, is de VZ een natuurlijke en voor ieder aanvaardbare leider, die het beste uit de groep haalt. Zolang hij maar vrij blijft van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stellingname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met Vormer en Plant.

 • Doelgericht
 • Ondersteunend
 • Natuurlijk gezag
 • Enthousiast
 • Verzoeningsgezind
 • Besluitvaardig
 • Kalm
 • Zelfverzekerd en evenwichtig

Valkuilen

De VZ jaagt op besluiten en benadrukt soms te sterk het tempo en voortgang in de besluitvorming, waardoor bepaalde talenten wegvallen. Procedurele starheid en vasthouden aan ‘het besluit is besluit’, vooral als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen, is gevaarlijk. Blijven vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.

 • Eigen belang benadrukken
 • Niet wilskrachtig
 • Niet ambitieus
 • Amateuristisch
 • Te procedureel, star en koppig
 • Lui