december 20

Uitslag lerend vermogen scan – Omgeving

0  comments

1. Interactie/h2>

De mate waarin de organisatie in contact staat met de juiste stakeholders voor continuïteit van de onderneming.

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Ik merk dat feedback van belanghebbenden door de organisatie cruciaal wordt bevonden voor verbetering van de werkprocessen. 0 0 0 0 0
2. Ik zie dat netwerken binnen onze organisatie zeer gewaardeerd wordt. 0 0 0 0 0
3. Ik ervaar dat onze organisatie gericht is op samenwerking en kennisdeling met externe partijen. 0 0 0 0 0

2. Externe focus

De mate waarin de organisatie in staat is strategieën te ontwikkelen om in te spelen op veranderingen in de externe markt(en).

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Ik heb het idee dat binnen onze organisatie trends tijdig worden gesignaleerd en op waarde geschat. 0 0 0 0 0
2. Onze organisatie verandert naar mijn idee soepel en succesvol van koers. 0 0 0 0 0
3. Ik ervaar een vanzelfsprekende marktgerichtheid onder de medewerkers. 0 0 0 0 0

3. Arbeidsmobiliteit

De mate waarin arbeidsmobiliteit (in-, door- en uitstroom) van invloed is op het leren en ontwikkelen van de organisatie

Stelling Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
1. Onze organisatie maakt gebruik van de kennis van buiten door extern flexibel personeel in te zetten. 0 0 0 0 0
2. Ik krijg ruimte om cursussen en opleidingen te volgen die binnen en buiten de organisatie bruikbaar zijn. 0 0 0 0 0
3. Externe flexibele medewerkers worden actief betrokken in de leer-/organisatiecultuur en delen hun kennis. 0 0 0 0 0
4. Ik krijg mogelijkheden om zowel binnen als buiten onze organisatie te veranderen van taak of baan. 0 0 0 0 0
5. Ik krijg mogelijkheden om zowel vakspecifieke als niet vakspecifieke kennis op te doen en ben daardoor breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. 0 0 0 0 0
6. Leren en ontwikkelen krijgen een impuls door de gezonde balans in uitstroom en instroom van personeel. 0 0 0 0 0
7. Kennis blijft bewaard als personeel uitstroomt. 0 0 0 0 0
8. In onze organisatie wordt op het juiste moment de juiste kennis in huis gehaald. 0 0 0 0 0

Tags


You may also like

Uitslag lerend vermogen scan – Omgeving

Uitslag lerend vermogen scan – Omgeving
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350