Verander trajecten en transities

Een robuuste en beproefde aanpak

een robuuste aanpak

Succesvolle verandertrajecten, transities en
ontwikkelprogramma's vormgeven

De meeste verandertrajecten mislukken. Daarom is het niet vreemd dat veel bedrijven huiverig zijn om zo'n traject in gang te zetten. Veranderingen en transities binnen organisaties worden dan ook vaak pas opgestart als reactie op een interne of externe noodzaak (reactief veranderen).

Er zijn maar weinig bedrijven die veranderen omdat ze een bepaalde ambitie hebben (proactief veranderen). En dat is jammer. Veranderen vanuit ambitie geeft immers een andere energie dan wanneer dat vanuit een noodzaak gebeurt. 

Wendbare organisaties hebben een ambitie. Ze willen ergens naartoe. Verandertrajecten en transities worden in gang gezet om die ambitie waar te maken.

We helpen bedrijven om wendbaar te worden. We maken tijd en ruimte om een robuust proces in gang te zetten, waarmee leren en veranderen in de vezels van mensen, teams en de organisatie wordt geworteld.

Dat gebeurt niet overnacht. Daarom werken we altijd voor minimaal een jaar met onze relaties samen.

De 3 fasen aanpak

De beproefde aanpak van
verandertrajecten en transities

Bij veranderingen, transities en ontwikkeltrajecten maken we gebruik van een beproefde aanpak die uit 3 duidelijke fasen bestaat.

Bekijk de trainingen die transities ondersteunen:

uitleg aanpak

Hoe we verandertrajecten en transities vormgeven

Bij het vormgeven van transities (waaronder ook trainingen en veranderingen vallen) maken we gebruik van onderstaande 3 stappen die zich in de praktijk hebben bewezen.

Tailor

Fase 1:

In deze fase wordt in 4 stappen het fundament voor succes van een ontwikkeltraject, verandertraject of transitie opgezet.

Train

Fase 2:

De tweede fase bestaat uit het inspireren en transformeren van medewerkers. Daarnaast wordt het geleerde periodiek versterkt.

Take Control

Fase 3:

De laatste fase bestaat uit het toepassen van het geleerde in de praktijk. Vervolgens wordt dit gemeten en continu verbeterd.

kennismaken

Bereid u voor op de volgende verandering of transitie

Vul het formulier in en we nemen contact met u op om samen de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Uw Voornaam
Uw Achternaam
Uw zakelijke e-mailadres
Uw zakelijke telefoonnummer
Geef een korte uitleg over uw vraag
0 of 350